יום רביעי, יוני 17, 2009

תנך אלבה

בפתק מהעיזבון של גרשם שלום מצאתי הפנייה לספרו של קארל אוטו נורדסטרום שנתפרסם בשנת 1967 באופסלה שבשבדיה

The Duke of Alba's Castilian Bible :a study of the rabbinical features of the miniatures

בעקבות זאת מצאתי אתר אינטרנט שמוכר פקסימיליה של תנ"ך זה בלמעלה מארבעים אלף דולר ובו רואים שחזור של הכריכה והסבר מפורט על הספר.

בין מאות האיורים בכתב היד של תנ"ך אלבה (תרגום לשפה הקסטיליאנית) בולט מגן דוד שממלא את כל רוחב הכריכה. בנוסף ניתן לראות חלק ממגן דוד בצריח של טירה באחד מששת הדפים שבהם האיור ממלא את כל הדף (מתחת לכיפת זהב).

תנ"ך זה נכתב עבור לקוח נוצרי, הדוכס מאלבה, במקדה שבספרד, בידי רבי משה אראגל
בין השנים
1422
1430
בספרו של קארל אוטו נורדסטרום נכתב בהסבר לציור "יהושע כובש את העי" כי מעל לדמותו של יהושע רואים דגל (שמוחזק בידיו) ועליו שני מגני דוד, המלה שדי והמלה טטרגרמטון

אין תגובות: