יום שני, יוני 22, 2009

מגן דוד על גב מטבע מתקופת בר כוכבא

מגן דוד בקווי המתאר החיצוניים שלו (כמו בסמל צה"ל) מופיע מעל לאיור של בית המקדש בשרטוט של מטבע כסף מתקופת בר כוכבא
132-135
לספירה (אחד מני מטבעות רבים שבהם איור זה אינו מופיע) שמצאתי בספרו של שמואל רפאל (רפאלוביץ) "מטבעות היהודים" ירושלים תרע"ג
1913
עמ' קע"ה
בצד השני של המטבע המלים שנה ב לחרות ישראל ואיורי לולב ואתרוג

אין תגובות: