יום חמישי, דצמבר 04, 2014

הערך מגן דוד במילון בן יהודה


מגן דוד צורת משולש בתוך משולש, שיש מאמינים כי היא הייתה צורת מגנו של דוד: "ומלאכים שבעה לפני המזוזה נכתבים מיכאל וגבריאל אכתריאל יה ה' צבאות עזריאל צדקיאל יהוז יה שרפיאל ה' ישמרך וסימן זה       [1] (הנקרא מגן דוד) כתוב בכל מלאך (ר"י הדסי, אשכול הכופר, רמב).
----------------------------
[1] כאן יש מקום חלק בגוף הספר והמלים "הנקרא מגן דוד" סגורות בחצאי לבנה, ולא נתברר איזו צורה הייתה במקום החלק, ואם המילים הסגורות בצאי לבנה הן מהמחבר בעצמו או מהמעתיק כלב אפנדופולו, אך ממספר שבעה המלאכים נראה שבאמת הייתה כאן צורת משולש כפול, ועל כל פנים גם אם המילים הן מכלב אפנדופולו הן משנת רנ"ז.   

אין תגובות: