יום ראשון, דצמבר 12, 2010

ציור קיר של מגן דוד בבית הכנסת פלובדיב בבולגריה

ציור קיר של מגן דוד שזור בתוך לולאה אין סופית בבית הכנסת פלובדיב (Plovdiv) בבולגריה
ראו
http://www.flickr.com/photos/kandelfoto/4855040694/


תודה לאסתר על ההפנייה

תערוכת דיאלוג עם סמל הטלאי הצהוב




(c) סבינה סעד שכתבה לי:
אשמח אם תבקרו בתערוכה שלי ביד לבנים בראשון לציון. התערוכה כוללת עבודות שנעשו בשלוש השנים האחרונות על נושה הטלאי הצהוב. חלק מהעבודות הוצגו ביד לבנים ברעננה, בבית משק הברון במזכרת בתיה, ומוצגות בתערוכת קבע בבית ווהלין בגבעתיים, שהיא שלוחה של בית ספר להוראת השואה של יד ושם. חלק מהעבודות חדשות ועוד לא הוצגו.
במצורף סרטון קצר שנעשה בעקבות אחת העבודות בתערוכה ביד לבנים ברעננה. 

http://www.youtube.com/watch?v=Q2GvYaKexuI

יום חמישי, דצמבר 02, 2010

חג חנוכה שמח לכל הגולשים

חנוכייה במרכז  אדן חלון מעוטרת במגני דוד
ציירה: אהובה קליין (c) 

יום ראשון, נובמבר 28, 2010

מגני דוד מביכים את שלטונות אירן

ידידי דני כהן הפנה את תשומת לבי לשתי כתבות בהן מופיע מגן דוד כסמל של הציונות בבירת אירן ומביך את השלטונות שם:
אחד על גבי המבנה המרכזי של "איראן אייר", בשדה התעופה בטהרן;
והשני על גבי מיצג חדש בכיכר המרכזית של טהרן.

יום שישי, נובמבר 26, 2010

מגן דוד מגפרורים

מגן דוד מגפרורים
קישוט מתחילת המאה הקודמת
תמונת CC מפליקר
"Yeshiva University Museum"

יום חמישי, נובמבר 25, 2010

אורות בצורת מגן דוד באופרה נבוקוב

אורות בצורת מגן דוד באופרה נבוקו מאת ורדי
באצטדיון הלאומי של צרפת  שמכיל שמונים אלף מקומות
ראו לקראת סוף סרטון יוטיוב
Choeur des esclaves au stade de france

יום שני, נובמבר 22, 2010

רבנים שהכשירו את המגן דוד

הרב משה פיינשטיין ( 1895- 1986) שהיה פוסק הלכה וכן יושב ראש מועצת גדולי התורה באמריקה כתב בספרו (שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן טו) תחת הכותרת "אם יש קפידא להסיר הצורה שקורין מגן דוד מפרוכת" באגרת מיום ב' דר"ח אדר תשכ"ט) בתשובה לשאלה של משה קיימאן, "רב במאנטריי מעקסיקא", "בדבר הפרוכת שיש עליו צורת מגן דוד - אם יש בזה איזה חשש"
א. לא ידוע [במסורת היהודית] מקורה של צורת המגן דוד
ב.  לא ידוע [במסורת היהודית] מה הקשר בין דוד המלך לבין צורת המגן דוד
ג. יתכן שצורת הסמל בעל ששת הקדקודים מלמדת על מלכות האל בששת הכיוונים: ימין שמאל, קדימה אחורה, מעלה מטה. 
ד. הסמל שימש יהודים מאות שנים לפני הציונות וגדולי הדורות שלפני הציונות לא פסלו אותו.
ה. יהודים השתמשו בסמל גם על תשמישי קדושה.


להלן ההחלטה:



 "הנה כפי שידוע זה מאות בשנים שעשו ציור מגן דוד על פרכות ועל מעילים ומטפחות ולא היה מי שיערער על זה, ואף שאין לנו מקור צורת המגן דוד אין בזה שום קפידא, וגם יש בזה ענין להזכיר שהשי"ת מלך למעלה ולמטה ולכל ד' רוחות השמים, ושייכות שם דוד לא ידוע, ואולי הוא סימן לדוד שבטח במלחמותיו על השי"ת שהוא מלך למעלה ולמטה ובכל רוחות השמים שלכן לא היה ירא ממלכי בשר ודם ומחיילותיהם כציוי התורה.
אבל בכל אופן אף אם הוא בלא טעם איני רואה בדבר שעשו כן זה מאות בשנים קודם שהיו כת הציונים בעולם כלל ולא היו מינים וכופרים בבתי כנסיות כלל שיהיה בזה חשש איסור ואף לא משום מעשה לא טוב. ורשאין להניחן על כלי הקדש ואין צורך לקורען משם. ומה שכתבו גם תיבת ציון לא מתייחד זה להכת ציונים ולא מחלוקת טוב להסיר אותיות אלו כי צורת המגן דוד שעשו מכבר על כלי הקדש היה בלא תיבת ציון, אבל ענין איסור ליכא בזה כלל. ומש"כ בספר אוצר דינים ומנהגים שאסור לעשות ציור וכל דמות לאות אמונה אין לזה שום מקור ולא שום טעם לחלוק בזה על דורות שלפנינו שהניחו לעשות זה. והנני ידידו מוקירו, משה פיינשטיין".

תודה לאורי אופיר שהפנה אותי לשני המקורות הבאים:
א. מתוך 
http://rotter.net/forum/torah/10150.shtml

"וידוע מה שענה הרב הגאון רי"ד סולוביצ'יק על ששאלו אותו איך אני כיהודי מביט על דגל מדינת ישראל ואם יש לו בכלל ערך הלכתי, ועל זה ענה שהרי נפסק בשולחן ערוך שהרוג שנהרג על ידי גוי קוברין אותו בבגדיו, כדי שיראה את דמו ויקום, שנאמר ונקתי דמם לא נקיתי, זאת אומרת בגדי יהודי מקבלים קדושה מסוימת כשהם מוכתמים בדם קדוש, והדברים קל וחומר בן בנו של קל וחומר לדגל כחול לבן, שטבול בדמם של אלפי צעירים יהודים שנפלו במלחמות ישראל, בהגנתם על הארץ והישוב וברור שיש בו ניצוץ של קדושה, הנובע ממסירות נפש והקרבה עצמית וכולנו מצויים לכבד את הדגל ולהתייחס אליו בדרך ארץ".


ב. מתוך: 

אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי היהדות
לשכת רב הקמפוס
ד ף   ש ב ו ע י
מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות
מספר 549
פרשת במדבר וחג השבועות, תשס"ד
איש על דגלו – למשמעותו של דגל 
הרב ד"ר יצחק קראוס

"בשנת תשל"ח נשאל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל על ידי קבוצת בחורי ישיבה "שאלה נבערה", בלשונו, על אודות היחס לדגל ישראל ולהלן תשובתו:
נרעשתי ונכאבתי לראות דברי מכתבך ובשם חבריך, בשאלה הנבערה אם בהתיחסות הקדושה אל דגלה של מדינת ישראל יש בה משום 'בחוקותיהם לא תלכו'. אתם יקירַי צריכים לחזור בתשובה שלמה מן העקמומיות הזאת. כהוראת וכהדרכת קדשו של הרמב"ן, "אביהם של ישראל". תקומת מדינת ישראל לכיבוש הארץ ויישובה ושלטונה בידינו היא מצות-עשה של התורה. הכפירה בחלק של התורה היא ככפירה בתורה. מציאות דגלים להנהגת כלל ישראל, היא מפורשת בתורה, קדושה וחשובה. אשרינו שזכינו לכך בחסדי בורא-עולם וקורא דורותיו. ההתייחסות בחביבות ובחרדת קדש אל זכותנו לתקומת מצות-מדינתנו, ואל תפארת סידוריה וסמליה, היא הביטוי הבריא של קדושת עם ישראל המכיר ומודה ומברך חסדי השי"ת עלינו, והיא גם כן קדושה של ממש, וההתכחשות לזה היא חולשה חולנית של תחושת החיוניות הכלל ישראלית והאישיות הישראלית, וצריך להתקדש ולהיטהר ולהשתחרר לגמרי ממנה, ומתוך כך להגדיל ולהאדיר אהבה ואמונה של למוד תורה וקיומה, אשר מתוך כוננות ירושלים של מטה, מתרוממת ומתחזקת של מעלה". 

יום רביעי, נובמבר 17, 2010

שושן על מצבת המהר"ל מפראג

אחת המשמעויות העיקריות המיוחסות למגן דוד היא אחדות הניגודים. 
המהר"ל מפראג (1520 -1609) עסק רבות בנושא זה אלא שלניגודים קרא "הפכים"
למשל, הוא מתייחס אל המספר שניים כמייצג "שתי קצוות של הפכים שאינם יכולים להתאחד ולהתחבר" ולעומתו השלוש "כמו ממוצע בין שניהם" הוא האמצע שמאחד את ההפכים שלפניו, והוא אלוהי, נצחי וקדוש. (בספר דרך חיים - פרק ג' משנה ג‏') 
כמו כן הוא קובע שישראל נמשלים לאש והאומות למים, ואם מתערבים אלה באלה -המים מכבים את האש, ואם מתרחקים - האש מייבשת את המים. (בספר "נצח ישראל", פרק כה, עמ' קכח). הצגת האש והמים כניגודים מזכירה לי את המגן דוד כסמל אלכימי של מי אש (אש ומים).

צורת המגן דוד היא צורת עלי הכותרת של פרח השושן הצחור במבט מלמעלה, אך במבט מהצד היא נראית כמו סמל ה- FLEUR DE LIS

סמל השושן  מופיע כמה פעמים על מצבת המהר"ל מפראג 







שושן על מצבת המהר"ל מפראג-פרט

התמונות לעיל הן תמונות CC
שהעלה לויקיפדיה 
MKPiekarska
(c)

יום שלישי, נובמבר 16, 2010

קבר עלאווי בבולגריה מן המאה ה-16

 תקריב של חותם שלמה מעל לכיפה במרכז משמאל




 חותם שלמה מופיע פעמיים מעל לכיפה במרכז




 וריאציה על חותם שלמה  מעל לכיפה במרכז מימין



חותמי שלמה בפינות העליונות
בקבר עלאווי בבולגריה של דמיר בבה טקה 
Demir Baba Teke
מן המאה ה-16  

תמונות CC מאת
Klearchos Kapoutsis
מפליקר
(c)


יום שני, נובמבר 15, 2010

מגן דוד בשולחן שעשוי מענפי עץ אורן

מגן דוד בשולחן שעשוי מענפי עץ אורן
נעשה לפני כשלושים שנה
צילמתי בקיבוץ נאות סמדר

יום ראשון, נובמבר 14, 2010

ארמון מלוכה בגונדר, אתיופיה

חותם שלמה בארמון פסילדס, גונדר, אתיופיה
שושלת המלוכה האתיופית מוצאה, לגרסת האתיופים, בשלמה המלך ובמלכת שבא
ולכן אין פלא שהחותם שמיוחס לשלמה המלך משמש אותם
עם זאת, עד כה לא מצאתי ממצאים מוקדמים מממצא זה
Solomon's Seal at Alem-Seghed Fasil's Castle
(1632-1667)
Palace of Fasiladas
Ethiopia. Gondar.
באדיבות חברת פליקר בשם
Linda De Volder, Brussels 
(c)

יום שבת, נובמבר 13, 2010

הקסגרמה עשויה מקווים

הקסגרמה עשויה מקווים
קתדרלת סביליה שבספרד 
מן המאה החמש עשרה
תמונת CC מאת
Roberto Venturini
מפליקר

קתדרלת טולדו ספרד

הקסגרמות "מלאות" ברצפת קתדרלת טולדו ספרד
שנבנתה במאות 13- 15
תמונת CC מאת
Linda Beaverson
מפליקר
(c)

יום חמישי, נובמבר 11, 2010

כנסיית סן מרקו במילאנו 1871

הקסגרמה נוצרית מוקפת בששה עשר צלבים בחלון כנסיית סן מרקו במילאנו
משנת 
 1871
פרט מתוך תמונת CC
בויקיפדיה מאת
Giovanni Dall'Orto
(c)

יום רביעי, נובמבר 10, 2010

השושלת האיובית מאה 12-13 לספירה

בעיגול החיצוני פזורים כמה חותמי שלמה

צורת מגן דוד חסום במגן דוד (חותם שלמה בפי המוסלמים) 
שבכל אחד מקדקודיו שושן צחור
FLEUR DE LIS 
וניתן לשער שגם המוסלמים חשו בקשר שבין שני סמלים אלה
כך או כך אצל האיובים המגן דוד הופיע גם כסמל דומיננטי על גבי מטבעות אחדים 

תמונות CC
מאת
eusebius
(c)
מפליקר
שצילם אותה בכניסה לארמון המלוכה באלפו, סוריה
Aleppo citadel, Syria

יום ראשון, נובמבר 07, 2010

שש הקסגרמות סביב משושה


שש הקסגרמות סביב משושה ריק
כל אחת מקיפה שושן צחור
פסיפס רומי שנתגלה בצרפת בוויזון לה רומיין
Vaison la Romaine

תמונת CC מאת
maarjaara
מפליקר

יום שבת, נובמבר 06, 2010

מסטיקים עגולים

מסטיקים עגולים
הרווח ביניהם בצורת מגן דוד
צילום שלי

יום חמישי, נובמבר 04, 2010

אירן - מינרט משנת 1107 מאיספהן, וקבר משנת 1217 מסולטנייה

חותם שלמה מופיע במרכז השליש השני של מינרט
 Chehel Dokhtaran Minaret
משנת 1107 מאיספהן, אירן



יש גם חותם שלמה משנת 1317 שמקיף פנטגרמה 
בקבר אל חאן
 Il-khan Oljeitu 
בעיר סולטנייה שהייתה בירת השושלת המונגולית האלחאנית במאה ה-14
 Soltaniyeh, Zanjan province


קבר מחמוד הגדול במישור גזני באפגניסטן

ארבעה חותמי שלמה על אדן החלון בליתוגרפיה משנת 1840 
קבר מחמוד הגדול 
(998-1030)
במישור גזני 
Ghazni
באפגניסטן
תמונת CC מויקיפדיה
plate 10 of 'Afghaunistan' by Lietenant James Rattray



ארבעה חותמי שלמה על אדן החלון 
פרט מליתוגרפיה קבר מחמוד הגדול 
(998-1030)
במישור גזני באפגניסטן

אוצרות מוזיאון המטרופוליטן לאמנות בניו יורק

חותם שלמה על קמע מן התקופה של השושלת הפאטמית במצרים מוצג במוזיאון המטרופוליטן לאמנות בניו יורק
כמו כן מוצגת שם קערה מסביבות המאה ה 12 
מן העיר האפגאנית
Ghaznavid
ועליה חותם שלמה עם קישוט ייחודי (מדהים!)שמזכיר את הקישוט של זנב הטווס
בנוסף תוכלו לראות שם גם מגן דוד על נדן של חנית רומית מהמאה הרביעית שנמצא בורמאנד שבצרפת
Vermand, France






יום שלישי, נובמבר 02, 2010

כנסיית סן גרגוריו אל סליו רומא

רצפת הקסגרמות בשחור לבן בדגם אינסופי
בסגנון משפחת קוסמאטי מהמאה השלוש עשרה
מתחת לכיסא שיש מן המאה הראשונה לספירה

תמונת CC
שהעלה לפליקר
antmoose
(c)

סנט פול רומא מאה 13


שלוש הקסגרמות בצבעים שונים 
במרכזי שלושה מארבעת העיגולים שבתמונה
פסיפס מעשה ידי משפחת ווסלטו 
Vassalleto 
סנט פול רומא מאה 13
Cloister of St Paul's 
 .
תמונת CC
מאת חבר פליקר 
Lawrence OP
(c)

כס בישוף בזיליקת סן לורנצו רומא בערך משנת 1250

שבע הקסגרמות "מלאות" מוזהבות בשני עיגולים לצדי ריבוע ירוק
מעשה ידי משפחת קוסמאטי
על כס בישוף כנסיית סן לורנצו רומא
San Lorenzo Fuori la Mura
(1243-54)
פרט מתוך תמונת CC
מאת חבר פליקר 
Lawrence OP

כנסיית סן פאולו רומא 1214


הקסגרמות זהובות בפסיפס בסגנון קוסמאטסקי משנת 1214
מעשה ידי בני משפחת 
 Vassalletti
Cloister of S. Giovanni in Laterano
פרטים מתוך תמונת CC
שהעלה לפליקר
antmoose
(c)

יום שני, נובמבר 01, 2010

קבר הנרי השלישי, לונדון, משנת 1290

הקסגרמות "מלאות" בטור מאונך במרכז התמונה
ריצוף שיש מעשה ידי בני משפחת קוסמאטי מאיטליה
שהובאו במיוחד לצורך קישוט הקבר שנמצא 
בווסטמינסטר אבי, לונדון
העבודה נשלמה בשנת 1290




פרטים מתוך תמונות CC מפליקר מאת 
antmoose
(c)


כנסיית בנדיקטוס הקדוש בטרנסטוורה רומא

עשרות הקסגרמות עשויות מנקודות לבנות
שמקיפות עיגולים אדומים  
בתבנית אינסופית
ריצוף בסגנון משפחת קוסמאטי
שפעלה בעיקר באזור רומא בתחילת ימי הביניים
בכנסיית בנדיקטוס הקדוש בטרנסטוורה רומא
תמונת CC
מויקיפדיה
מאת 
Lalupa
ערך 
Cosmatesque 

ראו גלריה בנושא זה

כנסיית סנטה מריה בטרסטוורה, רומא

הקסגרמה שמורכבת משישה מעוינים לבנים 
בתוך משושה אדום
של הקסגרמה "רגילה" 
שמוקף במשולשים
וסביבם מעגל
ריצוף בסגנון
בכנסיית סנטה מריה בטרסטוורה, רומא
תמומת CC מאת חבר פליקר בשם
Antonio_Trogu


ועוד דוגמה מאותה כנסייה
דגם אינסופי של הקסגרמות ברצפת השיש
משושה לבן מוקף במשולשים ירוקים ואדומים לסרוגין
תמונת CC מאת  
Mélisande*
מפליקר 

בזיליקה סנט ג'והן רומא משנת 1289

מחיצה בסגנון משפחת קוסמאטי 
שפעלה בימי הביניים המוקדמים
משובצת בעשרות הקסגרמות זהובות
בבזיליקת סנט ג'והן רומא
שהיא אחת הכנסיות החשובות ברומא 
ובה יושב הבישוף של רומא
Basilica of St. John Lateran


    Cosmatesque Tomb of Cardinal Casati




תמונת CC
מאת
antmoose
מפליקר
ראו עוד יצירות קוסמאטסקיות בגלריה שלי בפליקר


הקסגרמה עשויה משישה מעוינים לבנים
מוקפת בעיגולים
ברצפת בבזיליקת סנט ג'והן רומא
תמונת CC
מאת
ho visto nina volare
מפליקר

בזיליקת סנטה מריה בקוסמדין שברומא

מגני דוד בדגם אינסופי, ריצוף שיש משנת 1294 
בזיליקת סנטה מריה בקוסמדין שברומא

מגני דוד בדגם אינסופי, ריצוף שיש משנת 1294
בזיליקת סנטה מריה בקוסמדין שברומא

תמונות
CC
שהעלה לויקיפדיה ערך
Cosmatesque
Denghiù



ריצוף בסגנון משפחת קוסמאטי
Cosmati
שהמציאה את סגנון הפסיפס הקוסמאטסקי
Cosmatesque
במאות ה-12 וה-13

ראו גם הקסגרמת ענק על רקע של עשרות מגני דוד בתבנית אינסופית
Santa Maria Maggiore, Rome


ראו גם
 שבעה מגני דוד
Basilica di santa maria in trastevere

יום ראשון, אוקטובר 31, 2010

מה נחשב למגן דוד נכון?

 ששה מעוינים

 דגם אינסופי 
שעשוי משלושה זוגות של קווים מקבילים 
שחותכים אלה את אלה
ראו
http://www.flickr.com/photos/zeevveez/2872380780/


 מעוין וארבעה משולשים

 שני טרפזים ושני משולשים

 קוביה וששה משולשים
רעיון של ד"ר יצחק חיות-מן

 שלוש קוביות

תריסר משולשים
כל השרטוטים לעיל הם עבודות שלי בפוטושופ