יום שבת, אוקטובר 24, 2015

מגן דוד על קסדת חייל - מתוך הגדה מתקופת השואה

אבירם פז הוא אספן הגדות פסח מיוחדות
מוקד האוסף -חומרים תרבותיים הקשורים לחייל היהודי.
 הגדות הפסח שחלקן הגדות  יחידות ששרדו מהוות תחום מעניין עבורו לאיסוף ומחקר. 
בספר 100 הגדות נבחרות מהאוסף. הספר כולל 250 דף בצבע
הספר מחולק לארבע פרקים:
1.הגדות החיילים העבריים החל ממלחמת העולם הראשונה ועד שחרור מחנות קפריסין.
2.הגדות פליטים עקורים במחנות המעבר והסגר באירופה של אחרי המלחמה[.
3. הגדות ההגנה והפלמח במחנות אירופה .[הגדעונים] והגדות מעפילים  .-כולל הגדות הפסח ממחנות קפריסין.
4. הגדות הפסח ממלחמת השחרור  הגדות שנכתבו בימי מצור.- והגדות שנפסלו ע'י הרבנות  לשמש כהגדות פסח לצה"ל .
חלק נרחב מההגדות אשר מופיעות בספר זוהי חשיפה ראשונית שלהן.
ההגדות אשר מופיעות בספר נושאות ברובן סיפור מענין .   ולכל הגדה צילומים  של איורים מיוחדים וטקסטים מיוחדים
אשר מופיעים בהגדה.
אפשר לפנות אליו לטלפון: 052-2268155                                       04-9896009
                או למייל : abipaz@mh.org.il