יום שישי, אוקטובר 27, 2017

חותם שלמה בקהיר

צילום: יערה צ'רשניה (c) 
2017


טבעות חותם שלמה בקהיר

מגן דוד בלשון הווה

הרב יהודה בוטרמן, מסביר בשיעור ווידיאו באתר האינטרנט של "הידברות", שהביטוי "מגן אברהם" הוא בלשון הווה, והדברים יפים גם לגבי המגן דוד. לא מדובר על האל שהגן פעם לפני שלושת אלפים שנה על דוד, אלא על האל שלגביו כל אחד מאתנו הוא דוד המלך הזקוק להגנה ומכאן השם מגן דוד בלשון הווה.
להלן תעתיק הקטע האמור מדברי הרב יהודה בוטרמן:


"שאלנו: מגן אברהם? בלשון הווה? היה צריך לכתוב באמת: "אשר הגן לאברהם", שפעם הוא עשה הגנה לאברהם. לא מגן אברהם כאן ועכשיו, לא מגן אברהם בפועל? התשובה: מגן אברהם בפועל כאן ועכשיו, בגלל שגם היום המלחמה מתמשכת, המלחמה של נמרוד ושל אברהם לא הסתיימה. היום כל אחד מאתנו הוא אברהם, וכל אלה שמשכנעים אותנו לא כל כך לשמור מצוות... כל אלו הם נמרוד. לכן בברכת העמידה אנחנו משבחים את הקב"ה שנותן לנו כוח להתמודד מול נמרוד".