יום שישי, ינואר 06, 2017

מגן דוד וחנוכייה על הר הצופים

סיפור אמיתי מאת עמי פרנק


האירוע היה בזמן שירות סדיר. בשנת 1958 בהיותי ביחידת "מצוף" 247 (מובלעת ישראלית) בהר הצופים.
בחודש דצמבר 1958, לקראת חג החנוכה, החלטנו אנשי הסגל בהר הצופים לעשות מעשה פטריוטי: בנינו מקרשי בניין מגן דוד גדול וחנוכייה. בתי מנורות ונורות חשמל "שאלנו" מחדרים בבית החולים הדסה, הצבנו את מעשה ידנו בשני מקומות גבוהים, החנוכייה על בניין רוזנבלום, ומגן דוד על בניין הספרייה הלאומית.
החשמלאי צבי חזין חיבר את הנורות למערכת החשמל, שהופעלה בלילות ע"י גנרטור, ובעיר ירושלים ראו התושבים במשך חג החנוכה את החנוכייה ומגן דוד הדולקים. בהיותי בחופשה בירושלים כשירדתי ביום רביעי עם השיירה הדו שבועית, בטיול ערב עם חברתי, אז ראיתי בגאווה את מעשה ידנו.

לימים הסתבר שהמגן דוד והחנוכייה הודלקו לעתים עד שנת 1967, כשכל פעם הדבר גרר תלונה של הירדנים לוועדת שביתת הנשק כהפרה ישראלית של ההסכמים.