יום ראשון, פברואר 04, 2018

אליעזר בן יהודה על המגן דוד של כפר נחום

דאר היום, יום רביעי, אוגוסט 18, 1920

גזיר עיתון מתוך כתבה שעוסקת גם בעניינים אחרים. הקטע העליון של הטור השמאלי אינו מופיע


וזה הבנין המפואר, שאין לו להתביש אפילו בפני הבנינים המפוארים שנתגלו בה"פורום" ברומא, הוא - בית כנסת יהודי!
בזה אין ספק. כל חכמי הנוצרים שכבר עסקו בזה וחקרו ודרשו ובדקו ובחנו, הכל מודים פה אחד שזה היה בית כנסת יהודי. יש עדויות רבות לזה שאין פה המקום למנותם. ואחת מהן היא, כי על אבנים אחדות מפותח  "מגן דוד", במלאכה יפה מאד, ו"מגן דוד" ממש, לכל פרטיו, כמו שהוא מצויר בדגל הלאמי שלנו, רק שבמקום המלה "ציון" שם מפותח כפתור, כעין שושן.