יום ראשון, ינואר 07, 2007

משמעות המגן דוד לפי הרב יונה דברת

הרב יונה דברת במאמרו 
מגן דוד- סמל להבטחה ושילוב דורות 
המעין מד, ד, תשסד 
מביע דעתו שהמגן דוד מורכב ממשולש אחד שמסמל את שלושת האבות ומשולש שני 
שמסמל את דוד המלך שהובטחה לו הנצחת אישיותו בשווה להנצחת אישיותם של שלושת האבות וכפי שפירשו חז"ל

הרב דברת מדגיש בהמשך את חשיבות המשולש ביהדות למשל על הפסוק 
יעקב חבל נחלתו

הוא אומר שכמו חבל שעשוי שלושה גדילים הלופתים זה את זה כך יעקב משולש בזכויות שלשת האבות
דוגמא נוספת שמביא הרב דברת היא ממסכת שבת פ"ה
בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי, לעם תליתאי, על-ידי תליתאי, ביום תליתאי, בירחא תליתאי

הרב דברת מצטט את דברי המהר"ל בענין זה 
כי כל ישראל עניינם משולש- משולשים באבות, כוהנים לוויים ישראלים, ישראל יש להם חוזק כמו חבל שעשוי משלושה חוטים

והחוט המשולש לא במהרה ינתק קהלת ד יב

מצאתי גם באתר "דעת" פירוש למובאה ארמית זו 
תורה נביאים וכתובים, כוהנים לויים וישראלים, משה שלישי לבטן אחרי מרים ואהרן, שלושה ימי הגבלה, חודש סיוון שלישי לחודשים

מקור: רש"י, מנהגי ישורון דף ס"ז

לעניות דעתי המגן דוד אכן מסמל שילוב, כי המשולשים שלו משתלבים זה בזה, ומבחינה זו החלק בשם המאמר שמדבר על שילוב דורות בהחלט קולע למשמעות זו. החבל שמורכב מחוטים שמשתלבים זה בזה ומחזקים זה את זה מוסיף הדגשה למגן דוד כסמל של השתלבות. מעניין שבחלק מהפסיפסים העתיקים שבהם מופיע המגן דוד ישנו חבל. למשל הפסיפס שנתגלה בעין יעל בדרום ירושלים. המומחים לפסיפסים אומרים בדרך כלל שאין לחבל הזה משמעות כלשהי ושהוא נועד לקישוט בלבד, אבל מאמרו של הרב דברת פותח פתח להבנה לגמרי אחרת של האלמנט של החבל שנקרא בשם המקצועי גיוש
GUILLOCHE

אין תגובות: