יום שבת, ינואר 06, 2007

אלחנן ליב לוינסקי

כיום ברור לכל שהמגן דוד כסמל ציוני היה ספור של הצלחה אבל מעניין לקרוא מה חשבו ראשוני הציונים על המגן דוד. למשל אלחנן ליב לוינסקי
...ושבח אני את הפטריוטים שבעיר טשיקאגוֹ אשר באמיריקא, שלא חשבו הרבה ולא דברו הרבה ולא קראו עצרה ולא התאספו לאספות, רק מדעת עצמם המציאו את "הדגל הלאומי". אמיריקא היא, כידוע, ארץ ההמצאות הפתאומיות. באמיריקא הכל אפשר. ובבוקר לא-עבות אחד המציאו את "הדגל הלאומי": מגן דוד עם כוכבים. הם הולכים לשיטתם, כי "העת היא ממון", ואין להמתין הרבה. העיקר הוא הדגל. ומכיון שיש דגל, ממילא תהיה גם מדינה
והצדק אתם. ומתפלא אני מאד על אשר אנחנו עד עתה לא הגענו ל"חכמה" זו. תקופתנו עתה היא, כידוע, תקופת "השלטים". לפני היה "התוך" עיקר והקליפה החצונית טפלה לו. לפנים היו חנויות גדולות, בתי-מסחר גדולים, – ו"שלטים" קטנים, כמעט בלתי נראים לעין. כעת נתהפך הסדר. כעת הקליפה, ההדור החצוני עיקר גדול, ו"התוך"... לאו דוקא. הנה תראו חנויות גדולות – סחורה בפרוטה ושלט במנה. בכדי ליסד בית-מסחר או בית-אוצר אין צורך עתה לא בכסף ולא בסחורה, רק כי תציג לראוה "שלט" גדול בשלל-צבעים ותדפיס "מודעה צעקנית" בהעתונים, – והכל מוכן ומזומן; כל השאר מעצמו יבוא. וגם בענין תחית האומה נחוץ... רק שלט יפה ומודעה צעקנית, דגל עם "כוכבים", וכל השאר מעצמו יבוא


אין תגובות: