יום שבת, ינואר 06, 2007

הדיון בסמל המדינה

אין ספק שמתייחסים למגן דוד בכבוד רב במדינתנו והמצאותו במרכז הדגל בהחלט תורמת לחשיפה הרבה שהוא זוכה לה אבל הופתעתי לקרוא שמעמדו יכול היה להיות עוד יותר גבוה
הדיון בסמל המדינה החל בשביעי ביוני 1948, זמן קצר לאחר תחילת הדיון בדגל
...
בישיבות הבאות של ועדת הסמל והדגל התמקדו הדיונים בשאלת התוספות האפשריות למנורה
...
בוועדה עלתה האפשרות לשלב בסמל המדינה גם מגן דוד, ונפסלה
...
בישיבת מועצת המדינה הזמנית ב14- באוקטובר 1948 נדונו הצעות אחרות של ועדת הסמל והדגל: סמל שמכיל מנורה, כתובת - "שלום על ישראל" ושבעה כוכבים, וכן אפשרות צירופם של לולב, אתרוג ושופר
...
ושוב עלה הרעיון לשלב בסמל מגן דוד. נראה כי הקושי בבחירת סמל המדינה מלמד על המשמעות הרבה שמקבלי ההחלטות יחסו לסמל כצופן ערכי ותרבותי

2 comments:

zeevveez אמר/ה...

חבר ועדת הסמל והדגל, ד"ר זרח ורהפטיג, כתב במאמרו: סמלים לתחית המדינה בספר: ישועות עוזו

ואל יהיו סמלים קלים בעיניך. הם מעוררים מחשבה, כיסופים עמומים למסורת דורות, למקורות ולמקוריות, נימי קסם המקיימים שרשרת הדורות עבר, הווה ועתיד בלתי מנותקת
מקור:
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/bamidbar/qra.html

zeevveez אמר/ה...

לעומת סמל המגן דוד היו שראו בסמל שבעת הכוכבים סמל זר, חסר עומק רגשי וחווייתי, שאינו מעורר הזדהות אסוציאטיבית עמוקה, ולא מייצג מובהק של העם היהודי. לסוגיית ההזדהות התייחס גם דוד בן גוריון בישיבת הממשלה הזמנית ב-11 ביולי, 1948.

"בנוגע למגן דוד - יש פלוגתא אם זה סמל קדום או לא קדום. לדעתי לא חשוב כל כך אם זה קדום. אין שום סמל אחר הנחשב אצל היהודים והגויים כסמל יהודי כמו המגן דוד. וזה נכס. אבל רק מגן דוד אחד. לא יכול להיות יותר מאחד. יותר מאחד איננו מגן דוד- זה דבר זר שאיננו אומר כלום. שבעה מגני דוד זה דבר זר."

שר העלייה והבריאות משה שפירא ממפלגת הפועל המזרחי, אמר בישיבת הממשלה הזמנית ב15- ביולי 1948:

"דגלים מורכבים משני יסודות: צבעים- המביעים תוכן ושאיפות, וסמל לאומי. אין חילוקי דעות שהסמל הלאומי שלנו הוא מגן דוד, אך מגן דוד זה יכול להיות אחד בלבד. שבעה מגני דוד הרי זה פחות בהרבה מאחד. יכול להיות שיש כאן רעיון יפה מאד על שבע שעות עבודה ביום; יכול מישהו לחלום גם על שש שעות עבודה ביום, ואז נצטרך להסביר לכל גוי, שיש לנו שבעה מגני-דוד ולא שישה, מפני שהעיקרון שלנו הוא שבע שעות עבודה...אנו צריכים שכל איש יראה במגן דוד את המגן דוד ולא את הכוכב, גם יהודי יראה זאת כך וגם גוי"
מקור:
http://www.cet.ac.il/history/semel/magen.asp