יום שבת, פברואר 16, 2008

תקופת הברונזה

בספרו של פרופ' מיכאל קוסטה חתך הזהב חותם שלמה ומגן דוד, פועלים
1990
מצוין בעמוד

229

שההקסגרמה הופיעה

בתור קישוט על כלים שונים בצרפת בתקופת הברונזה

6000-1000

לפנה"ס

מקור:

Dawkins W.B. 1880

לא ברור מהניסוח לעיל אם ההקסגרמה הופיעה כבר מתחילת התקופה הנקובה, אבל אם כך הדבר הרי שזוהי ההקסגרמה הראשונה המוכרת לי. קוראים שיודעים עליה פרטים נוספים מוזמנים להעיר.

אין תגובות: