יום ראשון, פברואר 17, 2008

טובה הארץ מאוד מאוד

מפת ארץ ישראל בתוך ומחוץ למגן דוד

מפת ארץ ישראל בתוך ומחוץ למגן דוד- פרט מתוך תצלום של שנה טובה ששלח יהודי בשם משה בר יודא לפני עשרות שנים רבות לידידו. הכיתוב "טובה הארץ מאוד מאוד" לקוח מפרשת המרגלים במדבר י"ד, ז. השנה-טובה עצמה נמנית על האוסף הגדול של שנות טובות של המעצב החיפאי חיים שטייר. היא רוויה באהבת הארץ, ומשדרת רגש ציוני מקורי ותמים באופן שכבר קשה מאד להיתקל בו בימינו אלה; כשרואים אותה קשה שלא לחשוב שהשיא של הרגש הציוני כבר מאחורינו... וחבל.

אין תגובות: