יום ראשון, פברואר 24, 2008

דגל ישראל משמעויותיו ומקורותיו


עריכה ועיצוב המצגת: נתנאל הרפז ז"ל

נתנאל יהודה היה חביב ואהוב על כל מי שהכיר אותו.

למרות היותו חולה במחלה קשה (C.F) הרבה לעשות צדקה וחסד בגופו ובממונו.

גם את המצגת הזו הוא עשה ללא כל תמורה כדי לקרב את לבם של ישראל לאביהם שבשמים.

נתנאל נולד בד' תשרי תשמ"ו והחזיר את נשמתו הטהורה לבורא, בערב שבת נר שלישי של חנוכה, ז"ך בכסליו תשס"ח

תהי המצגת הזו לעילוי נשמתו

אין תגובות: