יום שבת, פברואר 23, 2008

טבעות

באתר שנקרא "שלושה פנים לאחד" ומוקדש לשלושת הדתות המונותיאיסטיות, בפרק "פני האיסלם" מובאות כמה טבעות מא"י מן המאה השלוש עשרה, מן התקופה הממלוכית, ועליהן חותמי שלמה.
המוצגים הם מתוך תערוכה שהתקיימה ביוני, 2007 במוזיאון ארצות המקרא ירושלים בנושא הדמיון והשוני בסמלי שלוש הדתות המונותאיסטיות.

אין תגובות: