יום רביעי, פברואר 06, 2008

החושד בכשרים לוקה בגופו


התמונה היא באדיבות

Erikrasmussen

מפליקר שכתב אודותיה בבלוג שלו שהיא מורכבת משני סמלים שמשמעותם מנוגדת זו לזו באופן הקיצוני ביותר, מגן דוד וצלב קרס. אלא שאין מדובר כאן ככל הנראה אף לא באחד מהם. הכוכב בן ששת הקצוות המופיע כאן אינו קשור כלל ליהדות, ואילו מה שנראה לאריק כצלב קרס הוא לאובורו, סמל בסקי עתיק שמסמל הצלחה; חנוונים בחבל הבסקים שבספרד נוהגים לתלות אותו מעל לחנויותיהם. כאן הוא מופיע בשימוש המפלגה הבסקית הלאומית כחלק מן הלוגו שלה. 

אין תגובות: