יום שישי, ספטמבר 07, 2012

מנורה בעיצוב מקורב למגן דוד

מנורה מן המאות הראשונות לספירה על דלת אבן (כורכר) ששימשה במערת קבורה יהודית 
דלת זו נתגלתה בחפירות ברחוב תנחום, אך מקורה כנראה בבית הקברות היהודי באבו כביר
במרכז הדלת משמאל חריץ למנעול
צילם ד"ר יגאל בן נון לפני כמה ימים במוזיאון יפו
(c)

ממרכז הצורה יוצאים ששה רדיוסים ויוצרים בעצם כוכב בן ששה קצוות
המשולש התחתון משמש כרגליים של המנורה
המנורה היא הסמל העיקרי שמתחרה לאורך הדורות עם המגן דוד על המעמד של מייצג היהדות. העיצוב הייחודי לעיל הוא צורת ביניים בין המגן דוד לבין המנורה. כמו במגן דוד הוא מורכב משני משולשים שווי שוקיים. 
הממצא מעורר את השאלה האם המגן דוד הוא וריאציה על הרעיון עיצובי של המנורה או להיפך?

הערה של הארכיאולוג גרשון אדלשטיין:
לפי דעתי ששת הקוים נעשו על ידי הסתת על מנת לקבוע את נקודת מרכז הדלת. נוסף לכך הבחנתי בעוד ארבעה קוים קטנים שגם הם, נראה לי, שמשו כקווי עזר. להם רשמתי מספור מ 1 ל 4 אין תגובות: