יום רביעי, ספטמבר 17, 2014

מגן דוד בסיפור של אברהם שלום פרידברג

"בין תלמידי ר' עקיבה אשר נאספו לשתות בצמא את דבריו היו רבים מבני משפחתנו הגדולה בישראל.  בהם הכי נודע איש צעיר לימים ושמו שמעון בן יעקב, שבא מעסיא ללמוד תורה על טהרת הקדש. לו היה חותם "מגן דוד" בדמות שני משולשים אחוזים זה בזה – הוא חותם בית דוד המלך, שעליו התיחש הלל, אבינו הזקן. אך הלל הזקן וצאצאיו הנשיאים שהיו אחריו נזהרו מהשתמש בחותם הזה, פן יחשדום הרומאים כי חושבים הם להסב את המלוכה אליהם. רק בבית יהודה אחי רבן גמליאל הזקן, אשר גר מעבר לגבול ארצנו, עוד נשמר החותם לדורותיו".


מקור: סיפור בשם  הַנָּעַל מאת אברהם שלום פרידברג (1902-1838)

אין תגובות: