יום שישי, מרץ 10, 2023

בקשת עזרה באיתור יצרן של פורס לחם
עודד, אספן של פרטי קולינריה של פעם מקום המדינה שלח לי את התמונות האלה 

נפל לידיו פריט, פורס לחם, שעליו לוגו מעורב במגן דויד. 

הוא לא מצליח להתחקות אחרי היצרן, וחשב שאולי דרך מגן הדויד, תוכלו לסייע לו.

האימייל שלו: 

oded zwickel oded@zwickel.co.il

אין תגובות: