יום שני, יוני 09, 2008

השושן והמגן דוד

מטבע חשמונאי-סלבקי סמל שושן

לדעת החוקר אורי אופיר מקורו של המגן דוד במנורת המשכן והוא מביא הוכחות שונות בעיקר מן המסורת היהודית לפיהן בית הפתילה באותה מנורה היה בצורת שושן, והשושן כידוע הוא בצורת מגן דוד. לפיכך ראיתי לנכון להביא בפניכם מקורות ארכאולוגיים לשימוש בסמל השושן בידי יהודים והנה הראשון שבהם:

התמונה של מטבע חשמונאי-סלבקי שהוטבע בירושלים בימי הורקנוס הראשון ואנטיוכוס השביעי היא באדיבות יהושע זלוטניק וכל הזכויות עליה שמורות לו. יהושע הוא חבר בחברה הנומיסמטית בישראל, סניף ת"א, והוא כתב על מטבעות נוספים שיש עליהם שושן במאמרו

ציוני דרך בסמכות הטביעה של בית חשמונאי


הורקנוס הראשון חי בין השנים 164 לפנה"ס עד 104 לפנה"ס.

אין תגובות: