יום שבת, פברואר 04, 2012

מסע קצר בעקבות הרעיון של חותם שלמה

שבעת הסימנים של חותם שלמה לפי ספרו של וינקלר [1]


מגן דוד מוסלמי על קמעות צפחה עם כתב קופי כולל
שבעת הסימנים של חותם שלמה לפי ספרו של וינקלר עמוד 80 [1]

שבעת הסימנים של חותם שלמה כריבוע קסם לפי ספרו של דוטה
וביניהם כוכב בן חמישה קצוות שהוחלף לאחר מכן בכוכב בן ששה קצוות

Edmond Doutté. Magie & Religion dans l'Afrique du Nord 1909, p. 156המוסלמים השתמשו בצורת הכוכב בעל ששת הקצוות החל מן המאה השביעית לספירה, והיא נקראה אצלם בשם חותם שלמה. בשם זה נקראו גם שבעה סימנים, שאחד מהם היה בתקופות מסוימות בצורת הכוכב בעל ששת הקצוות.
וינקלר [1] כתב ספר שעוסק בנושא המאגיה באסלם והקדיש עשרות עמודים לשבעת הסימנים של חותם שלמה. הוא גם שם לב לשינויים שחלו בסמל זה לאורך הדורות.  מסתבר שתחילה הופיע במקום הראשון מימין עיגול, שמאוחר יותר התחלף בכוכב בן חמש קצוות, שמאוחר יותר התחלף בכוכב בן שש קצוות.
 וינקלר וחוקרי שבעת סימני חותם שלמה שבאו אחריו [2] הבינו שמשמעותו של חותם הזה היא השם המפורש של אלוהים שאותו אסור לבטא בקול. רעיון דומה יוחס גם בתקופות שונות ובגלגולים שונים למגן שהיה לדוד המלך ועליו שמו של השם המפורש.
לויד ד. גרהם [3]  טען במאמרו על שבעת חותמי ההתגלות הנוצריים [4] שהרעיון של שבעה חותמות משותף לאסלם לנצרות וליהדות, וכי לכל חותם שכזה קשר לכוכב מסוים או לצבע מסוים.
לשבעה החותמות האלה מקבילות במיסטיקה המזרחית ובדתות המזרחיות שבע הצ'אקרות, שלכל אחת מהן צבע משלה, מיקום מסוים בגוף האדם, אחריות על תפקוד רוחני מסוים, אחריות על תפקוד גופני מסוים, וסמל משלה. סמלה של הצ'אקרה הרביעית, צ'אקרת הלב כולל כוכב בעל ששה קצוות.  סמלה של צ'אקרת הלב כולל כוכב בעל ששה קצוות
מקור האיור בויקיפדיה ערך "צ'אקרה"צבעי הצ'אקרות

מקור האיור בויקיפדיה ערך "צ'אקרה"מקורו של רעיון שבעת החותמות בשיטת מחשבה בת אלפי שנים שלפיה ישנן קבוצות של תופעות שבכל אחת מהן כל אחד מאבריהן מתאים לאחד מאברי קבוצה אחרת. כך למשל כל אחד משבעת כוכבי הלכת תואם לאחד משבעת ימי השבוע, או "שולט" עליו: יום ראשון הוא יום השמש SUN-DAY יום שני הוא יום הירח  MOON-DAY וכן הלאה. במערכת שבה יש שנים עשר איברים כמו מערכת החודשים ההתאמה היא למערכת אחרת בעלת אותו מספר איברים כמו גלגל המזלות... בדגל ארה"ב יש חמישים כוכבים וכל אחד מהם מייצג אחת מהמדינות החברות בברית זו.  
בתנ"ך ניתן לזהות רעיון זה כבר בפרק הראשון שמפרט את הקשר בין ימות השבוע לבין אירועי הבריאה. בבראשית א מט מפורט הקשר בין שמו של כל שבט לבין הברכה שלו . בחלומו של יוסף (בראשית לז, ט) נרמז הקשר בין שמות השבטים לבין גלגל המזלות: אחד עשר המזלות מייצגים את אחי יוסף, השמש את אביהם יעקב, והירח את אמם רחל -  וכל אלה משתחווים למזל השנים עשר שמייצג את יוסף.  בפרק לט בספר שמות מפורט הקשר שבין אבני החושן לבין שמות השבטים, לבין צבעי השבטים. בספר יהושע מפורט הקשר בין שמות השבטים לנחלותיהם.
ב"ספר יצירה" מפרט המחבר שורה ארוכה של התאמות שכאלה וביניהן התאמה בין חודשי השנה לבין המזלות, ובין אותיות האלפבית לבין אברי הגוף השונים. בנוסף נרמז שם [5] עניין שבע החותמות והקשר שלהן לשמו של האל: "חמש חתם רום בסוד, וקבען בשמו הגדול יהו וחתם בהן שש קצוות". [6]

==

[1] 
H. A. Winkler. Siegel und Charaktere in der Muhammedanischen Zauberei. Berlin and Leipzig, 1930.

[2] למשל
J. MoG. DAWKINS in his article The Seal of Solomon 
Journal of the Royal Asiatic Society (New Series) October 1944 76 : pp 145-150

[3]
Lloyd D. Graham,  The Seven Seals of Revelation and the Seven Classical Planets, 2010

[4] בנצרות רעיון זה מקורו בספר "חזון יוחנן" הנקרא גם בשם "ספר ההתגלות". 

[5] בפרק א משנה יא

[6]
ספר יצירה 

אין תגובות: