יום שבת, פברואר 25, 2012

התנגדות תנועת חב"ד לשימוש בסמל מגן דודמגן דוד על מנורה בבית הכנסת של חב"ד במוסקבה

תמונת CC מאת

 jaime.silva 

מפליקר


הרב אורי רגב פרסם באתר  חדו"ש ביום 18/07/2011 מאמר תחת הכותרת האידאולוגיה האנטי ציונית של חב"ד ובו הוא מציין, בין היתר, כי הרבי מלובביץ' (1994 - 1902) התנגד להדפיס מגן דוד על ספרי חב"ד, כדי שלא יקשרו את החסידות לציונות. בנוסף מובא במאמר ציטוט מדברים של רב קהילת חב"ד בנווה יעקב טוביה בלוי שלפיו האדמו"ר מלובביץ' היה "גדול הלוחמים בציונות".

הרב דוד-מאיר דרוקמן פרסם באתר חב"ד אינפו ביום  06.04.2011 מאמר תחת הכותרת: "משואה ביום העצמאות? אנא, לא בשם חב"ד" ובו  כתב בין היתר כי הרבי מלובביץ'  התנגד שעל ספרים שבהוצאת ליובאוויטש יהיה סמל המגן דוד כדי למנוע כל קישור של חב"ד לציונות.


באותו אתר התפרסם ביום 19.08.2010 מאמר תחת הכותרת "מהי דעתו של הרבי על סמל המגן דוד"? 
http://www.chabad.info/index.php?url=article_he&id=56576
ובו נכתב שלפני שהמגן דוד נעשה לסמל ציוני לא הייתה לחב"ד התנגדות לשימוש בו. בראש המאמר תמונה של בית כנסת חבד"י עם מגן דוד.


בספר "החתונה המלכותית" שיצא לאור בברוקלין בספטמבר 2007 (5768) מסופר על המלומד הרוסי פרופסור בארטשנקו (או בארצענקא)  שביקש מהרבי יוסף יצחק שניאורסון  (1880 - 1950) להבין את צורת המגן דוד על פי הקבלה. הרבי הפנה אותו לחתנו המיועד (שנעשה לימים לרבי מלובביץ'), וזה ישב שלושה חודשים בלנינגרד, וכתב חיבור מקיף על המגן דוד לפי תורת הנגלה, תורת הקבלה ואסטרונומיה.

אין תגובות: