יום ראשון, יולי 01, 2007

יריעות המשכן

שולמית גד בספרה דוד המלך ועוצמת התהילים מצטטת בעמוד
706 
מספרו של הרב בא גד יוסיף נחלה חלק ב' עמוד
773 
שם נכתב שגג המשכן היה מכוסה בעורות שהיו גזורים בצורת משולשים שווי שוקיים אך לא שווי צלעות. משולשים אלה הונחו זה על גבי זה בצורת מגן דוד מוארך. הרב בא גד מסתמך על הדיון בפסוק
ועשית מכסה לאוהל

שמות כ"ו י"ד 
בספרו של המקובל רבי עמנואל חי ריקי 
המשכן וכליו מעשה חושב
שיצא לאור בונציה בשנת 1716. הרב בא גד מספר ששמע גרסה זו מרבי שמעון כץ מפתח תקווה, שלדבריו דוד המלך היה הראשון שגילה את המגן דוד הזה בגג המשכן
ממנו נבעה הצורה ונקלטה בתרבות היהודית, ממנו נספגה בשירת דוד שבספר תהילים, עברה בגלגולי גלגולים למצבות יהודיות, לפרוכות, ולמעילי ספרי תורה, עד שהגיעה בדור תקומת ישראל לדגל המדינה

אין תגובות: