יום ראשון, יולי 08, 2007

עדכונים בויקיפדיה לערך מגן דוד

הסופר ש.ב נפתלי הביא במאמרו אורייתא 

הקב"ה וישראל חד הוא: "והחוט המשולש לא במהרה ינתק", הוי אומר המשולש התחתון חודו כלפי מעלה והוא הקב"ה והזויות התחתונות הם אורייתא וישראל אם פונים הם אל ה' כמים הפנים אל הפנים מביט הכי גם המשולש העליון ונוצרת הצטלבות והוא שכתוב חד הוא


בשנת
1879 
כינסו הרוסים אסיפת רבנים גדולה בפטרבורג, והציגו לפניהם שבע שאלות בעיקרי היהדות. אחת מהן הייתה על משמעותו של סמל המגן דוד

יש המשערים שסמל הכוכב בן ששת הקודקודים מקורו יווני, היות ובאלפא ביתא היוונית המשולש הוא תמונת האות דלתא, שהיא האות הראשונה של המילה דעאוס
אלהות
וכיון שהאמינו בשתי רשויות, אל פועל טוב ואל פועל רע, הרכיבו את שני הפועלים יחד למגן 

אין תגובות: