יום רביעי, יולי 25, 2007

שטר כסף מגטו ורשה

שטר כסף מגטו ורשההתמונה היא באדיבות דוד דיאמנט ואם יש לכם מידע נוסף על שטר הכסף הזה נא לכתוב אליו
313diamant@gmail.com
דוד דיאמנט שלח לי את ההסבר הבא
ערכים
5, 10, 15, 20, 25, 50
גרוזי
ערב המלחמה היו בוורשה קרוב לשלוש מאות ושבעים אלף יהודים, קרוב לשלושים אחוז מאוכלוסיית העיר
בראשון לספטמבר
1939
נכבשה העיר. כבר בחודש הראשון לכיבוש נהרגו כחמישים אלף אנשים ורבע מהבתים נהרסו כתוצאה מהקרבות וההפצצות האוויריות. בחודש נובמבר כבר פורסמו גזירות נגד היהודים. בין שאר הגזרות נאסר על יהודי לקבל לידיו במזומן סכום העולה על חמש מאות זלוטי - שהם פחות ממאה ש"ח - את השאר יש להפקיד בחשבון בנק חסום. שנה לאחר הכיבוש נסגר הגטו, בשטח של שני אחוזים מהעיר הצטופפו שלושים אחוז מתושבי העיר. הרעב והעוני היו קשים מאוד. גטו ורשה היה הגטו הגדול מכולם. כל עוד האמינו היהודים שיש סיכוי להישאר בחיים עד סוף המלחמה תמכו היהודים במגמה של שיתוף פעולה כדי לשרוד. באביב
1942
החל גירוש היהודים למחנה טרבלינקה ותוך חצי שנה ירד מספר תושבי הגטו משלוש מאות וחמשים אלף לששים אלף. רק אז, כשהיה ברור לנותרים שסופם מוות הם העדיפו למרוד ולמות תוך לחימה מאשר להישלח למחנות השמדה – אז פרץ מרד גטו ורשה שנמשך כחודש ימים. גם פה הוקם יודנראט, אך בשונה מגטו לודז' כוחו ומעשיו היו מועטים בהרבה
בגטו השתמשו בשטרות הרגילים שמחוץ לגטו. ספק רב אם היו גם שטרות מיוחדים ליהודים. בדרך כלל מתייחסים לשטרות אלו כ"שטרות מדומים". לכאורה המחתרת היהודית הנפיקה אותם באביב
1941
שרידי אותם מחנות לא זוכרים ששטרות אלו היו בשימוש. על השטרות מופיעות האותיות
RZwW
שהן ראשי תיבות של שלטון היהודים בוורשה. והאותיות
SPDZ
ראשי תיבות של מחלקת הדואר היהודית. בשטר בערך
25
גרוזי השם מופיע במלואו ולא בראשי תיבות
יתכן והשטרות הודפסו לאחר המלחמה על ידי סוחרים ממולחים בכדי למוכרם ולהרוויח מכך. גם אם זה הסיפור, גם בסיפור הזה יש עניין אספני
כל השטרות כחולים והודפסו מגילוף ידני בעץ או בלינוליאום. איכות ההדפסה בד"כ מאוד נמוכה. ההדפסה בוצעה רק על צד אחד

אין תגובות: