יום ראשון, יולי 22, 2007

מפות של מודעות

מפות של מודעות התמונה היא באדיבות הצייר והמרצה לקבלה אברהם לוונטל וכל הזכויות עליה שייכות לו
אברהם לונטל אמר לי שהקבלה מלמדת את המפות של המודעות של האדם. בציור זה מומחש, בין היתר, הקשר שבין עץ החיים לבין שנים עשר השבטים, שהם תכונות באדם, לבין שנים עשר החודשים. במרכז אותיות אהבה שהיא המידה שאליה על האדם לשאוף לשם תיקון העולם
עבודה זו מוצגת החל מהעשרים וחמישי ביולי במשך חודש בגלריה

אברהם לוונטל
רחוב ט"ו 35 צפת
kabbala@netvision.net.il
046923051

אין תגובות: