יום שבת, יולי 05, 2008

שמואל בק, הצעות למונומנטים

מתוך ספרה של בתיה ברוטין, לחיות עם הזיכרון, בית לוחמי הגטאות, 2005 עמוד 210-212

ביצירה הצעה למונומנט משנת 1977 מתאר [שמואל] בק רעיון שלו לאנדרטה להנצחת זיכרון השואה, הצעה שמעולם לא מומשה. לוחות הברית נראים שבורים, מוטות מתכת מחברים בין החלקים השבורים, הקטעים המרכזיים של הלוחות נהרסו ונשארה צורת תשליל של מגן דויד שבתוכו סימנים של ירי כדורים המרמזים על ההרג שהיה לא מכבר... הדרך בה הוא מציג את שני הדימויים [לוחות הברית ומגן דויד] מלמדת על יחסו הביקורתי כלפי היהדות שהיוותה גורם למותם של קרבנות השואה, וכדת שנהרסה בעטיה של השואה ואי אפשר להחזירה למצב של שלמות כפי שהייתה לפני השואה.

ביצירתו "הצעות אחדות למצבת זיכרון" משנת 1975 מופיע סמל המגן דויד ארבע פעמים כל פעם בצורה אחרת, תמיד שבור או מקוטע. שלוש ההצעות במישור האחורי הן תדמיות מגן דויד ואילו המגן דויד הגדול במישור הקדמי הוא תשליל של צורת מגן דויד ונראה דומה באופן ברור לקבר. הקונוטאציה של צורת מגן דויד זה היא שלילית, הוא סמל לזהות יהודית שהביאה לאבדון.

אין תגובות: