יום חמישי, יולי 03, 2008

מגן דויד חלול ומסורג

מתוך ספרה של בתיה ברוטין, לחיות עם הזיכרון, בית לוחמי הגטאות, 2005 עמוד 215

באנדרטה לזכר קהילת מזריטש, ווהלין משנת 1980 [בחולון] מגן דויד חלול ומסורג מהווה את גופה של דמות כורעת ברך, שפורשת את כפיה בתחינה כלפי מעלה... המגן דויד המסורג מסמל את קורות העם היהודי בשואה, כליאה במחנה ריכוז והשמדה והרג.

אין תגובות: