יום שלישי, מאי 12, 2009

פרנץ רוזנצוויג כוכב הגאולה


מגן דוד מופיע על כריכת ספרו של פרנץ רוזנצוויג כוכב הגאולה שנדפס בשנת 
1921
מגן דוד זה בנוי משני משולשים שקדקודיהם מייצגים 
אל, עולם, אדם
 בריאה, התגלות, גאולהפרופסור גרשם שלום כותב  בספרו (מגן דוד: תולדותיו של סמל, משכן לאמנות עין חרוד,  2008), עמוד 45
אין ספק שהפירוש המשיחי של הסמל היה רווח בקרב השבתאים: לא רק מגינו של דוד הוא זה, אלא גם מגינו של בן דוד! נודה ונאמר שלא מעט מן הגרוי יש כאן לבן דורנו: הפירוש המודרני של המגן-דוד כסמל הגאולה, שהנחיל גם את השם לספרו העמוק של פרנץ רוזנצוויג על היהדות  כוכב הגאולה, בצבץ ועלה אפוא בפעם הראשונה מתוך גמגומי הגאולה של השבתאים, הרמוזים בצירופי האותיות של קמעות אלו 


מגן דוד על הכריכה של המהדורה הצרפתית של כוכב הגאולה 

אין תגובות: