יום שלישי, מאי 19, 2009

כתב כוכבים

השם "מגן דוד" מופיע במסורת היהודית לעתים בלי צורת הכוכב בעל ששת הקדקודים, לעתים כשם של ציור תהילים ס"ז בצורת מנורה, לעתים כשם של כוכב בעל חמישה קדקודים (פנטגראמה), ופעם אחת אפילו כשם של משולש בודד: גרשם שלום כתב בעמוד 35 בספרו "מגן דוד: תולדותיו של סמל", בהוצאת משכן לאמנות עין חרוד, 2008 כי בספר

"פירוש כ"ב שמות של מטטרון", שנשתמר בכמה כתבי יד, מדובר על אלף-בית מאגי שהרבו להשתמש בו בקמעות, המכונה בשם "כתב כוכבים" והוא מיוחס למטטרון , העליון על כל שרי המלאכים. על אחת מאותיותיו, האות נ, שצורתה V (כמו V לטינית, שלשלושת קודקודי המשולש שהיא יוצרת הוצמדו מעגלים זעירים) נאמר שהיא צורת מגן, :לפי שמגן אחד היה לו לדוד המלך, וחקוק עליו השם הגדול של ע"ב אותיות"- צירוף של שמות קדושים שבהם, לפי אגדה שנמצאת בבראשית רבה מד, יט, גאל הקדוש ברוך הוא את בני ישראל ממצרים "ולעולם היה מנצח, והיה חקוק עליו "מי כמוך באלים ה' – כלומר פסוק מן התורה שראשי תיבותיו מצטרפות למכב"י ו"הוריש אותו המגן עד מכב"י יהודה", גיבור מלחמת החשמונאים.

התמונה מועתקת מספר על פילוסופיית הנסתר של קורנליוס אגריפה משנת 1531 והיא הועלתה לויקיפדיה לערך

Celestial Alphabet

בידי

Nyctophilia

כתב כוכבים נקרא בקבלה גם בשמות ׳קולמוסין של מלאכים׳ ו׳כתב עיניים׳.
גם באנגלית יש לו שמות אחדים כמו:

Celestial Alphabet

Angelic writing

אין תגובות: