יום שישי, אוקטובר 10, 2014

מגן דוד בדגלי מדפיסים עבריים

מקור: דגלי המדפיסים העבריים - יערי, אברהם, 1939

דגל של האחים דוד ושמואל ן׳ נחמיאש, קוסטאנטינא, ד׳ טבת רנ״ד, 1493
יערי מעיר: [ה]מגן דוד מוקף עלים ופרחים ברוח ערבסקה... הסמל, מגן דוד. מרמז לשמו של האח הראשון: דוד". (ציור 4 בעמוד 3).


מגן אברהם כחלק מדגל המדפיס אברהם בן שבתאי הכהן, 1719 ונציה תע"ט בשער "פירוש לחמישה ספרי תהילים" (שחיבורם מיוחס לדוד המלך) (ציור 97)

בעמוד 164 יערי מעיר:
"בראש השער באמצע: דוד מנגן בכנור, רמז לדוד נעים זמירות ישראל משורר התהילים; בפינת ימין: ציור מגן דוד, ובתוכו חקוק: ״מגן אברהם / אל תירא אברם אנכי מגן לך״ ( בראשית ט״ו א׳). צורת מגן דוד הופכת אפוא כאן להיות מגן אברהם, ומרמזת לשמו של המחבר". מגן דוד במרכז למעלה- נמצא בספרים שנדפסו במאה ה-17 בבית הדפוס של מנשה בן ישראל באמשטרדם, או אצל בניו יוסף ושמואל (ציור 57).

אין תגובות: