יום שני, אוקטובר 13, 2014

מגן דוד על קמיע להגנת קיסר אוסטרו-הונגריה

Joaneath Spicer
במאמרה
"The Star of David and Jewish Culture in Prague around 1600, Reflected in Drawings of Roelandt Savery and Paulus van Vianen" (The Journal of the Walters Art Gallery 54 (1996): pp. 203-224, Fig 26.
מביאה צילום של מגן דוד על קמיע להגנת קיסר אוסטרו-הונגריה רודולף השני. הקמיע נוצר בין 1590 ל- 1606, ככל הנראה בקהילה היהודית של פראג, ונמצא כיום בוינה במוזיאון
Kunsthistorisches
הקמיע הוא בצורת חושן, ומופיעים בו בצד אחד פנטגרמה בתוך מגן דוד, מוקפת באותיות עבריות וצלבים יווניים, ובצד השני שנים עשר המזלות, שמות השבטים, שם הקיסר, ותפילה לשלום הקיסר. הקמיע נפתח ובתוכו יש ציור של ישו.

ממצא זה מבטא לדעת מחברת המאמר הן את המשמעות ההגנתית שייחסו למגן דוד באותה תקופה, והן את היותו סמל יהודי שמייצג את קהילת יהודי פראג. 

אין תגובות: