יום חמישי, אוקטובר 16, 2014

מגן דוד שהוא חותם שלמה


ביצירה שלפנינו מופיע מגן דוד אבל השם שלו נעדר. נדמה שהיוצר הכיר אותו בשם חותם שלמה, שהוא שמו הנרדף של המגן דוד, שכן המלים מן הפסוק "שימני כחותם על זרועך" (שיר השירים ח, ו) מופיעות בהבלטה ב"זווית" הימנית התחתונה, והן לקוחות, כמו כל שאר המלים שמהן מורכב האיור, מ"שיר השירים", אחד משלשת הספרים המקראיים שחיבורם מיוחס לשלמה המלך.

חותם שלמה הוא השם שבו קוראים המוסלמים למגן דוד, שנפוץ אצלם לא פחות מאשר אצל היהודים, אך לאורך ההיסטוריה ישנם גם אצל היהודים מקרים רבים שבהם מופיעה צורת מגן דוד כשהיא מלווה בטקסט שלפיו שמה הוא חותם שלמה. כמה מקרים כאלה מובאים בספרו של גרשם שלום "מגן דוד: תולדותיו של סמל", הוצאת עין חרוד, 2008. אצל הנוצרים, לעומת זאת, נקראת צורה זו בשם כוכב דוד. כך או כך כל השמות לעיל מרחיקים את השומע מן המקור הגיאומטרי של שני במשולשים המשולבים  שבולט מאד ביצירה שלפנינו, כאשר המגן דוד חסום בעיגול, וכל קדקוד שלו משמש מרכז לעיגול בעל רדיוס זהה לעיגול המרכזי. בארבע הפינות יש מעין זוויות, וכל אלה מוקפים במלבן. הקשר של צורת המגן דוד לגיאומטריה נשמר רק בשם היווני הקסגרמה שמשמעו צורה של המספר שש.
 

היצירה שלפנינו כלולה באוסף מיקרוגרפיות של בית המדרש לרבנים באמריקה, ובאתר האינטרנט שלהם הם מסבירים שהיא נוצרה בשנת 1824 על ידי ברוך בן שמריה מבריסק שבליטא או מהמבורג, עבור אהרן בן אברהם ואשתו, ריינה בת יוסף קוברין, ששמותיהם, כמו גם שמו של ברוך בן שמריה, מופיעים סביב שלשת הפרחים שבמרכז, ושהתאריך מופיע בכרונוגרם, בערך המספרי של המלים אהבת עולם.    

אין תגובות: