יום שני, אוקטובר 13, 2014

המגן דוד הראשון שנועד להבחין בין יהודים לנוצרים


 Joaneath Spicer
במאמרה
"The Star of David and Jewish Culture in Prague around 1600, Reflected in Drawings of Roelandt Savery and Paulus van Vianen" (The Journal of the Walters Art Gallery 54 (1996): pp. 203-224.
מביאה ציור משנת 1607 לערך בשם "שני מלומדים" מאת הצייר ההולנדי
 Roelant Savery (1576- 1639)

שבו מופיע מגן דוד על הכתף הימנית של הדמות היושבת. לטענת מחברת המאמר מגן דוד זה נועד להבדיל בין יהודים לנוצרים. זהו גם אחד הציורים הראשונים של יהודים שמקורו בחיים עצמם, ולפיכך יש לו גם ערך של מסמך תיעודי. ממצא זה  מקדים בכמה עשרות שנים את השערות החוקרים שהמגן דוד נעשה לסמל יהודי בערך בשנת 1640. הפעם הבאה שבה מגן דוד מופיע לצורך זיהוי יהודים היא במאה העשרים, בטלאי הצהוב. 

אין תגובות: