יום רביעי, מרץ 05, 2008

בול עדויות ליהדות בפורטוגל

מציג מגן דוד מתוך איורו של יוסף הצרפתי
אחד מבולי "עדויות ליהדות בפורטוגל" שהנפיקה ממשלת פורטוגל במאי 2004 מציג מגן דוד מתוך איורו של יוסף הצרפתי לתנ"ך סרברה שנחתם בשנת 1300 ושמור כיום בספרייה הלאומית בליסבון. בסרווירה, יישוב קטן בקטלוניה, באיור מופיעים שני מגני דוד ובתוכם סמלי הממלכה המאוחדת של קסטיליה וליאון (וניתן לראותו במהדורה מפוארת של לוח שנה בהוצאת טורנובסקי בדף של חודש ספטמבר שנת 1989). הבול מראה רק אחד משני מגני דוד אלה.
בתנ"ך קניקוט, שנכתב אף הוא בספרד כמאתיים שנה אחרי תנ"ך סרווירה, מופיע גם כן מגן דוד על אחד מדפי "השטיח". חוקרים גילו שהמאייר, יוסף בן חיים, הושפע בציוריו מיוסף הצרפתי.
נדמה שכוונת האיור להביע כבוד לממלכה ולא להדגיש את הלאומיות היהודית.

אין תגובות: