יום ראשון, מרץ 30, 2008

פסק הלכה בנושא הטלאי הצהוב

מתוך: http://www.maariv.co.il/online/11/ART/944/927.html

בתשובתו של הרב אליהו - מותר לענוד - סיפר הרב אגב אורחא על שאלה הלכתית שעלתה בעבר בפני הרבנים ושנדמה כי בתוכה טמונה חצי מההיסטוריה היהודית על רגל אחת: האם מותר לענוד את הטלאי הצהוב בשבת? או שמדובר במעשה טלטול אסור? הוא סיפר כי השאלה נשאלה "בזמן הפולנים, עוד לפני הגרמנים, שהיו מחייבים את היהודים ללבוש טלאי צהוב", וכי הרבנים פסקו שמותר, זאת בשל הסכנה להיתפס בלא טלאי.

אין תגובות: