יום שני, מרץ 24, 2008

גיה צ'צ'יק

מתוך:

http://www.artispo.com/article.aspx?articleId=102

צ'צ'יק גיה

Domain

נובמבר 2005
מאת: שפירא יניב
15/11/2005

יש לראות את

Domain

של צ'צ'יק כממשיך את עיסוקה בשאלות של פולחנים, עיוורון חברתי ועדריות אנושית - נושאיהן של עבודותיה הקודמות. בעבודתה

I had no choice

2003

הופיע מגן דוד חרוט בבשר חי, מדמם, כאותם אלו החורטים על לוח לבם אידיאולוגיות, אמונות ותחושות של כוח. נאמר על עבודתה זו כי אלו הן "תחושות של השתייכות האמורות לבדל אותם ולספק גם תחושות ביטחון. אלה, הופכים לדגלים שלהם. אלה מנתיבים את חייהם במשטרים מגבילים, לרוב בכפייה ואלימות. אלה הופכים להיות הדגלים אתם הם יוצאים למלחמות".

אין תגובות: