יום שלישי, מרץ 25, 2008

הוכה למוות

מתורגם על ידי

Zeevveez

מתוך:

http://www.wiesenthal.com/site/apps/s/content.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=253162&ct=383424

בפברואר 2005 הגיש צייד הנאצים ד"ר אפרים זורוף ממרכז שמעון ויזנטל לאנשי משרד המשפטים ההונגרי רשימה של עדים בתיק הרצח של צ'רלס זנטי, שמתגורר כיום באוסטריה. זנטי מואשם ברציחתו של פטר בלץ, יהודי בן שמונה עשרה, שאותו תפס בלי טלאי צהוב והכה למוות בבסיסו הצבאי בבודפשט בנובמבר 1944

אין תגובות: