יום רביעי, מרץ 12, 2008

מטבע זהב לכבוד ארגון הבונד

מגן דוד מופיע במרכז מטבע זהב

מגן דוד מופיע במרכז מטבע זהב שהנפיק בנק ישראל בשנת 1975 לציון 25 שנים לארגון הבונד, ארגון המוכר משנת 1951 אגרות חוב ליהודי העולם על מנת לסייע במימון תקציב מדינת ישראל.

אין תגובות: