יום ראשון, מרץ 16, 2008

מטבע המרד והגבורה

מגן דוד שפורץ את חומות הגטו

מגן דוד שפורץ את חומות הגטו מופיע במרכזה של מטבע שהנפיק בנק ישראל בשנת

1993 

לזכר הלוחמים היהודים בנאצים, כגון לוחמי גטו וארשה.

אין תגובות: