יום שני, מרץ 24, 2008

ענידת הטלאי הצהוב מרצון

פיליפ פרידמן מציין בספרו

 Their Brothers' Keepers by Philip Friedman p. P. 37, ISBN-10: 089604002X

 כי אנשי המחתרת הפולנית שניסו להתחמק מן הנאצים נהגו להתחזות ליהודים על ידי ענידת טלאי צהוב, כי בתחילת הכיבוש הנאצי בפולין היה מסוכן יותר להיות איש מחתרת מאשר להיות יהודי.

אין תגובות: