יום רביעי, מרץ 12, 2008

נאוקו אציגו, ישראל אבדה את דרכה


הכרזה שלפנינו היא אחת מחמש עשרה שהמגן דוד מופיע בהן. הכרזה נוצרה
בשנת
2001
במסגרת תרגיל
הצעות לשינוי סמל המדינה
ע"י סטודנטים בשנים א' ו-ב'. באקדמיה ויצו לעיצוב, חיפה, בהנחיית טרי
שרויאר וחיים שטייר
עיצוב: נאוקו אציגו
כל הזכויות שמורות לנאוקו אציגו
2007

אין תגובות: