יום שלישי, מרץ 25, 2008

הטלאי הצהוב כאות קין

כדאי לשים לב שבהיפוך לנאמר בתנ"ך בספר ראשית פרק ד:
וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו

הנאצים שמו את אות הזיהוי על היהודים על מנת שכל מוצאם יכה בהם וישמידם.
הקשר האסוציאטיבי בין הטלאי הצהוב לבין אות קין מופיע ביצירות אמנות ובעדויות רבות אודות הטלאי הצהוב; בין היתר בזיכרונותיו של שלום אילתי על סגירת גטו קובנה:

בינתיים התבשרנו כי על כל היהודים, בלא יוצא מן הכלל, לענוד מעתה תמיד מגן דוד צהוב , אחד על החזה משמאל ושני על הגב מימין. הצו כלל מידות מדויקות ואף שרטוט, שהורה כיצד על הטלאי להיראות ומאיזה חומרים עליו להיות. לא זו בלבד, אלא שכעבור ימים אחדים, בצו נוסף, חזרו והדגישו כי על הטלאי להיות מחובר בחוטים, בתפירת קבע, וחובה היא שיימצא על כל מערכות הבגדים כולם, עליונים כתחתונים. דבר לא נשכח: תחילה צו ההליכה בשולי הכביש, כעת חובת הטלאי הצהוב, ומאוחר יותר הפקודה לעבור לגטו מיוחד – הדברים נראו כלקוחים ישר מספרי ההיסטוריה של אבא. אמא התיישבה ליד 'הזינגר ' ותפרה לכולם טלאים צהובים. מאז שסיימה קורס גזירה ותפירה הכינה אמא על מכונה זו את כל בגדינו וגם בגדיה שלה. מה רבה הייתה בזמנו ההתרגשות בבית כשהובאה מכונת התפירה! על סופה אינני יודע – איני זוכר אותה עמנו בגטו. הימים הראשונים עם מגני דוד על הבגדים עברו באי נוחות רבה , כאילו אות קין הוצמד אליך. אבל כעבור זמן התרגלנו אליהם כל - כך עד שבהביטי מבעד לגדר על עוברים ושבים בעבר השני חש הייתי כי בהעדר טלאי צהוב על מלבושיהם דבר מה פגום מצוי בהם, כמו מאכל תפל ללא מלח

אין תגובות: