יום רביעי, מרץ 26, 2008

מודעה בסגנון כוחני

יום העצמאות דגל ישראל

כרזה בגודל רבע גיליון שהופצה ליום העצמאות לקישוט כיתות בתי הספר וחלונות ראווה של בתי עסק. מאוסף חיים שטייר. הכרזה הופיעה ככל הנראה לפני מלחמת יום כיפור, כאשר עוד שררה בארץ אווירת בטחון בכוחה הצבאי של המדינה. בראש המודעה מופיע דיוקן הרצל על רקע מגן דוד – מוטיב שכיח מאד במודעות של אותם הימים.

אין תגובות: