יום שלישי, מאי 01, 2007

המקויה בנתב"ג

ראו את סרטו בן שתי הדקות של רודימרט 1 על הגעת קבוצה של המקויה לנתב"ג עם המעילים הכחולים שלהם שעליהם מגני דוד. מעניין לשים לב שבדגל הישראלי המגן דוד כחול והרקע לבן ואילו כאן הרקע כחול והמגן דוד לבן

תרגום המלה היפנית מקויה הוא משכן. הייתי לפני כמה חודשים בנציגות של המקויה בירושלים וספרתי להם על מחקרו של אורי אופיר שמוכיח שמוצאו של המגן דוד ממנורת המשכן, מה ששימח אותם מאד

אין תגובות: