יום ראשון, מאי 06, 2007

דרגות כשרות

הרב ישראל מאיר לאו, שהיה הרב הראשי לישראל בשנים 1993 עד 2003, הציע בספר השאלות והתשובות שלו שנקרא יחל ישראל סימן ל"ח
להנהיג, במקביל לדרגות הכוכבים של משרד התיירות דרגות מגני דוד אשר יראו שמי שיש לו חמישה מגיני דוד פירושם שהאוכל המוגש הוא כשר "גלאט" ובמלון כולו מורגשת אווירת השבת, ואילו מגן דוד אחד פירושו שהאוכל הוא כשר אך אין אחריות של הרבנות על אווירת השבת ועל טיב המופעים במלון

אין תגובות: