יום שבת, מאי 05, 2007

משכך כאבים

הגאון רבי נסים חיים משה מזרחי בן המאה השמונה עשרה, ששימש כ"ראשון לציון" בירושלים, כתב בספר השאלות ותשובות שלו שנקרא אדמת קודש א, חוק או"ח סימן ה תשובה לשאלה האם מותר לומר לגוי בשבת לצייר בדיו חותם שלמה על פנים נפוחות, שכן זו סגולה בדוקה ומנוסה להקלת הכאב. ליד המלים חותם שלמה מופיע בספר ציור של מגן דוד. מכאן ניתן ללמוד שבמאה השמונה עשרה הוכר המגן דוד בירושלים בשם חותם שלמה, ושימש, בין היתר, כסגולה להקלת כאב

אין תגובות: