יום רביעי, מאי 02, 2007

משרד התשתיות הלאומיות

משרד לוגו התשתיות הלאומיות
הלוגו של משרד התשתיות הלאומיות
הוא מגן דוד בעיצוב מרהיב שכל קשר בינו לבין הנושאים בהם מטפל המשרד מקרי בהחלט
משרד התשתיות הלאומיות אחראי על משאבי טבע, משק המים, הביוב ופיתוח אזורי. במסגרת תפקידו הוא מטפל בנושאים כגון: שימור אנרגיה, דלק, חשמל, גז טבעי, בטיחות בגז, מחקר ופיתוח, התפלת מים, חיסכון במים וחיפושי נפט

אין תגובות: