יום שישי, מאי 18, 2007

חותם שלמה כקעקוע

חותם שלמה כקעקוע
אני ממליץ לכל מי שמתעניין בקעקועים לקרוא את מאמרו המפתיע של פרופסור מאיר בר אילן
חותמות מאגיים על הגוף בין יהודים במאות הראשונות לספירה
להלן כמה קטעים ממאמר זה

משנת מכות פרק ב' ...במשנה ו' שם ... הובאה דוגמה לעבירה עליה לוקין כדלהלן: הכותב כתובת קעקע; כתב ולא קעקע, קעקע ולא כתב - אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול ובכל דבר שהוא רושם. ר' שמעון בן יהודה משמו של ר' שמעון אומר: אינו חייב עד שיכתוב שם השם, שנאמר ...וכתובת קעקע לא תתנו בבשרכם, אני ה'. הווי אומר, לדעת ר' שמעון אסור לקעקע את שם ה' על הגוף, ונראה שרואה הוא בכך פשוטו של מקרא, ומכאן עולה כי אם רשם כתובת קעקע סתמית - אין בכך איסור

באופן שונה במקצת הובאה הלכה זו בתוספתא מכות ד,טו מהדורת צוקרמנדל עמ' 443
ואינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכוחל לעבודה זרה. כלומר, אין כל איסור
בקעקוע שם ה' על הגוף, שכן לדעת התנא בתוספתא, האיסור הוא לקעקע שם של עבודה זרה
...
מהלכות אלו אין לדעת עדיין עד כמה היה מנהג זה רווח, אך אפשר וניתן לעמוד על כך מברייתא אחרת המובאת ביומא ח ע"א, ברייתא המתייחסת לטבילה ביום כפורים: והתניא: הרי שהיה שם כתוב על בשרו, הרי זה לא ירחץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטנופת. נזדמנה לו טבילה של מצוה, כורך עליו גמי וטובל. רבי יוסי אומר: יורד וטובל כדרכו, ובלבד שלא ישפשף. הרי, אם כן, שחכמים לא רק שהכירו מנהג זה של כתיבת שם ה' על הגוף, אלא שאף התייחסו לכך בהלכותיהם. כיוון שאין להניח כי נקבעה הלכה ביחס למקרה זניח ונדיר, הרי שעלינו להסיק מהלכה זו שחלק, ולו גם קטן, מתלמידי החכמים היה נוהג לכתוב את שם ה' על גופו, אלא שלא התבאר העניין כל צרכו מחוסר מקורות
...
לא מן הנמנע כי את הכתוב בדברים כח,י 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך' יש לפרש על פי האמור כאן. לאמור, היות ושם ה' יימצא כתוב (=נקרא עליך) על מצחות שומרי מצוות ה', הרי שהעמים השכנים ייראו מעם ישראל
...
בהמשך מתייחס פרופסור בר אילן לחותמות כקעקועים ופותח פתח לפירוש מהפכני של חותם שלמה כקעקוע על הגוף, עניין שלא נתקלתי בו בשום מקום אחר. חותם שלמה הוא שם מקובל בהסטוריה גם למגן דוד שהוא כוכב בן שש קצוות וגם לפטנגרמה שהיא כוכב בן חמש קצוות

במלים אחרות כאשר שלמה המלך, מחבר שיר השירים על פי המסורת, כותב את הפסוק המפורסם בפרק ח פסוק ו: " שימני כחותם על-לבך, כחותם על-זרועך--כי-עזה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה" יש מקום לשקול פירוש של קעקוע מעל ללב וקעקוע על הזרוע


Courtesy of minicloud from Flickr

אין תגובות: