יום חמישי, דצמבר 07, 2006

התבוננות במספרים


תרגום הקטע הבא מאנגלית לעברית נעשה באדיבות הוצאת ראובן מס והוא לקוח מפרק כ"א הערה 4 בספרו של ד"ר אשר אדר: מגן דוד סמל עתיק של איחוד, שיצא לאור בשנת אלף תשע מאות שמונים ושבע. בפרסום הנוכחי הוסיף ד"ר אדר תיקונים והרחבות שאינם מופיעים במהדורה שהודפסה 
תהילים טז: ח. בהקשר הזה, התצפיות המתמטיות והמספריות הבאות עשויות לעניין
אתכם. כאשר אנחנו כותבים את המספרים הרצופים ליד הקודקודים והפינות של ההקסגרמה, אנחנו מקבלים את הגרף לעיל.
הוספת המספרים של כל אחד משני הקודקודים המנוגדים תמיד נותנת לנו את הסכום 14, שהוא הערך הנומרולוגי של השם דוד. למשל
. 1+13=14; 3+11=14; 6+8=14)
ששת הקודקודים נותנים לנו 
6x14=84.
חיבור סכומי הקודקודים נותן 42
1+5+12+13+9+2=42
וכך גם חיבור סכומי הפינות
4+8+11+10+6+3=42
42+42 = 84
84+84 = 168
מחלקים סכום זה ל 12 כי ישנם ששה קודקודים ושש פינות, ומקבלים שוב 14
הוספת 7 שבשדה האמצעי נותנת 21 שהוא הערך הנומרולוגי של שם האל אהיה
1+5+10+5
ראו שמות ג: יד. הערך הנומרולוגי של מגן דוד הוא
93+14=107
והוא שווה לערך הנומרולוגי של אנכי יהוה
81+26=107
ראו גם תהילים קטו: ט-יא. זה יכול לשמש כרמז מתמטי/ נומרולוגי לערך הפנימי של המונח מגן דוד

אין תגובות: